Ruokasota uudistuu helmikuussa 2017

Ruokasota uudistuu helmikuussa 2017. Uudistuksen tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa Ruokasodan sisältöä sekä parantaa juttujen laatua ja sivuston toimintaa. Uudistuksen myötä ulkoasu muuttuu uutis- ja aikausijulkaisuksi, jossa julkaistaan kuukausittan 1-3 pidempää ja analyyttisempaa artikkelia sekä useita lyhyempiä terveyttä, ravintoa ja hyvinvointia käsitteleviä uutisia maailmalta. Uudistuksen aikana sivusto voi olla lyhyitä aikoja suljettuna.

Mistä nimi Ruokasota?

Alkuvuodesta 2008 minulla diagnosoitiin ensisijaisesti etenevä ms-tauti, johon ei tunneta hidastavaa tai parantavaa hoitoa. Vuodesta 2011 alkaen olen etsinyt verkosta sairauteen liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa sekä vaihtoehtoisia ms-tautiin ja sen hoitoon liittyviä sivustoja ja potilaskertomuksia. Etsinnän yhteydessä tutustuin hieman vahingossa ravitsemukseen, biologiaan ja genetiikkaan sekä moniin muihin autoimmuunisairauksiin.

Verkko-osoitteen nimen valinta oli vaikeaa. Olkoonkin, että toimivan ja iskevän verkko-osoitteen nimen keksiminen on toisille helppoa, minä kamppailin nimen kanssa pitkään. Lopulta keksin muuttaa ”rasvasotana” tunnetun tieteellisen kiistan ”Ruokasodaksi”. Se kuvasti alkuperäisiä pämääriäni ja kriittistä suhtautumistani vallitseviin ravitsemussuosituksiin. Rekisteröin nimen, jota pidin vahvana, kriittisenä ja sivuston aihepiiriä riittävän selvästi kuvaavana.

Mikä on Ruokasodan tarkoitus?

Ajatus verkkosivustosta, jolla voisin koota ja julkaista sairauteen liittyviä havaintoja syntyi pikkuhiljaa ms-diagnoosin jälkeen. Vuodesta 2011 lähtien kokosin, kirjoittelin ja yhdistelin ms-tautiin liittyviä juttuja pöytälaatikkoon omaksi ilokseni.

Avasin Ruokasodan lopulta lokakuussa 2014 osana tieto- ja viestintätekniikan opintoja.  Oma verkkopresenssi – hieno sana – avasi mahdollisuuden perehtyä syvällisemmin verkkosivuston ylläpitoon ja sisällön tuotantoon sekä näitä tukeviin ohjelmiin, hakukoneoptimointiin ja sosiaaliseen median käyttöön verkkosivujen tukena.

Ruokasota tarjosi myös kaivatun median ravintoa ja terveyttä käsittelevien uutisten ja tutkimusten kommentoinnille. Aluksi uutuudenviehätys innoitti tämän median rakentamista ja eteenpäin kehittämistä. Opintojen jälkeen innostus vähitellen hiipui ja leimahti vain harvakseltaan.

Ruokasodan sisällön julkaisun ja aktiivisuuden suhteen olen vastuussa vain itselleni. Sairaseläkkeellä tämä on ollut ympäristö, jossa voin tuulettaa ajatuksiani silloin, kun arjen tylsyys käy ylivoimaiseksi. Harmikseni olen perusluonteeltani laiska ja impulsiivinen, joten sivuston sisältö syntyy purskahdellen. Julkaisuja on ilmestynyt harvakseltaan ja epäsäännöllisesti. Nyt, kun minulla on aiempaa enemmän aikaa, voin jälleen keskittyä Ruokasotaan.

Miten Ruokasota uudistuu helmikuussa 2017?

Ruokasota vaipui noin vuosi sitten lähes täydelliseen koomaan. Sivustolla ei tapahtunut käytännössä mitään. Motivaatio hiipui, enkä innostunut kirjoittamaan uutta sisältöä. Tai kirjoitin kyllä, mutta into lopahti ennen kuin sain työt valmiiksi. Toisaalta satunnaiset työt, opiskelu koodaamisen parissa ja pelkkä velttoilu veivät heikkoluontoista ja selittävät osittain sivuston pitkään jatkunutta hiljaisuutta.

Ruokasota uudistuu helmikuussa 2017. Uudistuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Ruokasodasta tulee uutispainotteinen kausittain uudistuva verkkojulkaisu sekä ulkoasun että sisällön puolesta.

Ruokasodan aihealue laajenee hieman. Julkaisu tarkastelee laajemmin hyvinvointia ja siihen vaikuttavia ilmiöitä, kuten kulttuuria, ihmisoikeuksia jne. Tämä voi käytännössä tarkoittaa myös ilmastoon ja ravinnontuotantoon liittyvien uutisten kommentointia. Tarkoitus on, että Ruokasota julkaisee kuukausittain useita lyhyempiä uutisia ja pari laajempaa artikkelia. Tavoitteena on siis helpommin omaksuttavat ja vähemmän tieteellistä jargonia sisältävät jutut ja sisällöltään monipuolinen verkkojulkaisu.

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet ja motiivit

Verkossa on karkeasti miljardi hakukoneilla tavoitettavaa verkkosivustoa. Kilpailu sivuston näkyvyydestä hakukonehakujen luetteloimissa ensimmäisissä hakutuloksissa on ankaraa. Google käyttää monimutkaista algoritmiä, joka toisaalta oppii suodattamaan hakijalle tätä kiinnostavaa sisältöä verkon järjettömän laajasta sisällöstä ja toisaalta indeksoimaan sivustojen joukosta sisällöltään ja hakukoneystävällisyydeltään hakusanojen ja hakijan nettikäyttäytymisen kannalta relevantteja sivustoja.

Tämä on käyttäjän ja verkkojulkaisijan kannalta sekä hyvä että huono asia. Se, että Google, Facebook ja Youtube oppivat kävijöiden verkkokäyttäytymisestä, tuottaa hakijalle personoituja ja toivottuja hakutuloksia. Tätä ominaisuutta monet verkkojulkaisijat käyttävät puolestaan hyväkseen optimoimalla sivustonsa hakukoneystävällisiksi.  Näin sivustojen ylläpitäjät voivat maksimoida sivuston näkyvyyden, kävijämäärät ja mainostulot. Huono asia käyttäjälle on se, että hakukoneiden hakijalle indeksoima sisältö synnyttää helposti todellisuusharhan. Verkkojulkaisija puolestaan joutuu miettimään tapoja parantaa sivuston näkyvyyttä, kun kilpailijoina on parempien, sisällöltään rikkaampien  ja paremmin optimoitujen verkkosivujen ohella kohujutuilla kosiskelevia tabloidisivustoja.

Todellisuusharha syntyy, kun hakutulokset luetteloivat hakijalle personoitua sisältöä, mikä voi toteutua esimerkiksi näin: Jos hakijan hakusanana on toistuvasti ”lentoturma” tai jokin tämän sanan sisältävä sanayhdistelmä, hakukoneet oppivat luetteloimaan juurikin tällaista sisältöä sekä siihen kytkeytyviä sivustoja myös hauissa, jotka eivät suoraan liity lentoturmiin.

Koska haut tuottavat yhä useammin vastaavaa sisältöä, syntyy illuusio siitä, että haettu ilmiö olisi todellista yleisempi.  Näin ei läheskään aina kuitenkaan ole. Huolestuttava esimerkki todellisuusharhasta ovat ihmiset, jotka kaikista todisteista huolimatta uskovat maailman olevan litteä pannukakku, koska Youtubessa on kymmeniä niin väittäviä videoita. Edelleen mihinkään todisteisiin maapallosta ei voi luottaa, koska Nasa valehtelee.Samanlaisia ”varmoja” uskomuksia aiheuttivat jutut mayojen ennustamasta maailmanlopusta 2012 sekä lukemattomat toinen toistaan uskottavammin perustellut salaliittoteoriat, jotka asettavat kokeneemmankin medialukutaidon koville. Netissä paska leviää vauhdilla.

Tiedon määrä on niin valtava, että relevantin informaation suodattaminen on haastavaa

Relevantin tiedon suodattaminen on erityisen tärkeää siksi, että tieto verkossa lisääntyy valtavan nopeasti. Todellisen tiedon ja uutisten rinnalla lisääntyvät ehkä vieläkin nopeammin todellisuutta vääristelevät kohujutut, jotka ravitsevat ihmisten skandaalinnälkää sekä – psykologisella tasolla – vahvistavat olemassa olevia ennakkoluuloja.

Trump valittiin presidentiksi, vaikka hän valehteli lähes aina suunsa avatessaan. Vaikka ihmiset tiedostivat valheet, he eivät välittäneet niistä, sillä Trump vahvisti ihmisten marginaalisiin ihmisryhmiin liittyviä negatiivisia ennakkoluuloja. Hän teki populistisia lupauksia, joita hän ei järjellisesti ajatellen voi mitenkään pitää. Hän lupasi kitkeä eliitin vallan, vaikka nimitti kabinettiinsa juurikin sellaisia henkilöitä, joita tavallinen tehdastyöläinen pitäisi eliittinä. Jää nähtäväksi, miten asiat konkretisoituvat tulevina vuosina, mutta tähän mennessä tieto ja tosiasiat ovat kärsineet suurimman tappion.Nyt totta ovat valheet, jotka eivät ole valheita, koska niitä sanotaan totuudeksi.. Esimerkiksi: Rokotteet aiheuttavat autismia, ilmastonmuutos on vale ja presidentin virkaanastujaisia seurasi paikan päällä 1,5 miljoonan ihmisen yleisö. Nämä väitteet ovat totta, koska niiden väitetään olevan totta. Sillä ei ole niin suurta merkitystä, että laajan tutkimusaineiston perusteella rokotteet eivät aiheuta autismia, tai että ilmastonmuutoksesta vallitsee laaja tieteellinen konsensus.

Neuvostoliitossa ja ehkä myös Venäjällä sekä Kiinassa ja monissa muissa autoritäärisissä valtioissa tällainen Goebbelsia mukaileva tosiasioita vääristelevä propaganda on ollut yleinen käytäntö: ”Kun valheen kertoo riittävän monta kertaa, siitä tulee totta,” on Goebbels todennut. Maltan tuskin odottaa, että joku nuorista politiikoista lausuu ääneen tämän Goebbelsin sitaatin: ””Jeesus ei ollut juutalainen. Jeesus oli arjalainen. Tätä ei tarvitse todistaa, sillä tämä on totuus.”

Tällaisia totuuksia olemme viime aikoina tottuneet kuulemaan. Totuus on se, mitä sanotaan totuudeksi!

Minä en usko yhteenkään ihmiseen tai jumalaan, joka sanoo: ”Tämä on totuus!”

En halua kuulla ehdottomia totuuksia keneltäkään, vaan hyvin perusteltuja mielipiteitä ja/tai tieteellisesti valideja tutkimustuloksia, jotka eivät ole ehdottomia ja muuttumattomia dogmeja. Jos joku kirjoittaa otsikoksi: ”Totuus syövästä” – tiedät jo nimestä, että luvassa on hillitöntä paskaa.

Minä en tiedä totuutta. Sitä voi lähestyä, mutta tieteen tulokset eivät koskaan ole 100 % varmoja.  Niinpä Ruokasota ei julkaise tulevaisuudessakaan ”totuuksia”. Pystyn tarjoamaan ainoastaan hyvin perusteltuja ja riittävän tutkimusaineiston tukemia tuloksia, jotka selittävät parhaalla mahdollisella tavalla ilmiöitä ja niiden syitä.

Maailma verkkouutisten ulkopuolella on monimutkainen, eikä helppoja tai varmoja vastauksia tuubin videoiden ja verkon sivustojen lupauksista huolimatta ole. Useimmat ongelmat ovat oikeasti vaikeita. Monet sivustot ja tuubin videot lupaavat totuuden ja helppoja vastauksia vaikeisiin ongelmiin. Sitä minä en voi tehdä. ”Scio me nescire”.

Tabloidisivustojen taustalla vaikuttaa varmasti aivan tavallisia ihmisiä, jotka haluavat oman siivunsa verkon tarjoamasta miljardien dollarien mainossiivusta.  Parhaat tubettajat ja blogaajat ansaitsevat Suomessakin erittäin hyvin ja verkkojulkaisut toimivat mainostuloilla. Ja miksi ei? Sisällön tuottaminen vaatii melkoisesti työtä ja sen ylläpito verkossa ei ole ilmaista

Tavoitteeni kaiken yllä esitetyn jälkeen, on Ruokasodan kautta suodattaa tiedon valtamerestä relevanttia, tutkimusaineiston tukemaa, terveyttä ja hyvinvointia käsittelevää aineistoa sekä  kiinnostavia uutisia. Tässä haluan uida vastavirtaan. Toki elän siinä toivossa, että mainostuloilla voisin joskus maksaa sivuston toiminnan käyttökustannukset, mutta pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että Ruokasota ei sorru kävijöiden kosiskeluun populistisilla tai pseudotieteellisillä kohuartikkeleilla, vaan pyrkii tarjoamaan perusteltua ja luotettavaa sisältöä.

 

 

 

 

 

 

Iloista alkanutta vuotta kaikille!

 

Sami

image_pdfimage_print
Ruokasota © Sami Raja-Halli 2014 Frontier Theme