Voitetaanko syöpä 5-10 vuodessa?

Maailman syöpäpäivää vietetään 4.2.2017. Keskustelu syöpähoitojen kehityksestä on ajankohtaista, sillä joka kolmas suomalainen sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa syöpään. Voitetaanko syöpä 5-10 vuodessa?  Professori Karol Sikora totesi The Independent-lehdelle, että genetiikan tutkimuksessa saavutetun edistyksen myötä syöpää voidaan lähivuosina lääkitä tehokkaasti yksilöllisillä ja kohdennetuilla lääkkeillä.

Tehokas hoito kaikkiin syöpätyyppeihin voidaan kehittää jo 5-10 vuoden sisällä totesi syöpätutkimuksen johtaviin asiantuntijoihin kuuluva professori Karol Sikora YK:n tämänvuotisen Maailman syöpäpäivän edellä The Independent-lehdelle.

Fakta: Maailman syöpäpäivää on vietetty vuodesta 2005, jolloin Kansainvälinen syöpäunioni UICC otti sen käyttöönsä oman ja lukuisten jäsenjärjestöjensä tiedotuksen välineeksi. Myös WHO:n tunnustamana teemapäivänä, helmikuun 4. päivänä, syöpäjärjestöt keskittyvät korjaamaan vääriä oletuksia syövästä tautina ja tuomaan esille parempaa syöpätietoutta, joka helpottaa sekä sivistystyötä tekevien toimijoiden työtä että syövän itse tai lähipiirissään kohdanneen ja kokevan arkea. Lähde: SUOMEN YK-LIITTO

Syövästä paraneminen on yleistynyt dramaattisesti viimeisten viiden vuosikymmenen aikana. Kun USA:ssa ja Euroopassa vielä 1970-luvulla keskimäärin vain joka neljäs sairastunut parani syövästä, nykyinen terveydenhoito pelastaa keskimäärin joka toisen sairastuneen. Vuosittain Suomessa jopa 30 000 ihmistä sairastuu syöpään, mutta lähes kaksi kolmesta paranee taudista.

Vaikeimmissa syöpätyypeissä ennuste on yhä huono. Vaikka kehitystä näidenkin hoidoissa on tapahtunut, vaikeasti hoidettavat syövät ovat yhä varsin tappavia. Haimasyöpään sairastuneista vain noin prosentti ja keuhkosyöpään sairastuneista noin viisi prosenttia oli elossa kymmenen vuotta diagnoosin jälkeen. 1970-luvulla aivosyöpään sairastuneista vain 6 % oli elossa 10 vuotta diagnoosin jälkeen, mutta kymmenen vuoden ”eloonjäämisennuste” on aivosyövän kohdalla kasvanut jo 14 prosenttiin.

Sen sijaan kivessyövän hoito on ollut toimivaa jo 1970-luvulta alkaen ja monissa muissakin syöpätyypeissä potilaista valtaosa on elossa 10 vuotta diagnoosin jälkeen. Britanniassa kivessyöpään sairastuneista 98 %, pahanlaatuiseen melanoomaan sairastuneista 89 %, eturauhassyöpään sairastuneista 84 %, Hodginin lymfoomaan sairastuneista 80 % , rintasyöpään sairastuneista ja 78 % ja kohtusyöpään sairastuneista 77 % oli elossa 10 vuotta diagnoosin jälkeen.

The Independent-lehden haastattelema WHO:n syöpäohjelman entinen johtaja, professori Karol Sikora kertoi, että genetiikassa tapahtunut kehitys mahdollistaa pian sen, että lääkärit voivat hoitaa syöpäpotilaita yksilöllisesti kohdennetuilla syöpälääkkeillä.

Sikoran mukaan syövät ovat aina yksilöllisiä, mutta kun syöpäsolujen terveistä soluista poikkeava syntyprosessi ja molekyylitason toiminta ymmärretään paremmin, voidaan kehittää syöpäkohdennettuja potilaalle personoituja täsmälääkkeitä. Nykyinen genetiikan ja epigenetiikan tutkimus enteilee läpimurtoa syövän lääkinnässä.

Tällaisten lääkkeiden avulla uusien syöpäsolujen kehittymistä ja syövän etenemistä voidaan merkittävästi hidastaa. Potilas- ja syöpäkohtainen lääkehoito voisi arvioiden mukaan lisätä syöpään sairastuneen 50-60 vuotiaan odotettavissa olevia elinvuosia normaalin elinajan odotteen mukaisesti 20-30 vuodella.

Sikora muistuttaa kuitenkin, että kaiken-parantavaa syöpälääkettä joudutaan vielä odottamaan.

5-10 vuoden päästä syöpätutkimus ja genetiikka ovat edenneet tilanteeseen, jossa tiedetään hyvin tarkasti, mitkä syöpälääkkeet toimivat tehokkaimmin yksittäisillä potilailla ja siksi potilaskohtaisten syöpien lääkintä tehostuu.

Vasta julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että haimasyövän yli viiden vuoden selviytymisennuste kasvoi  kahden nykyisin käytettävän lääkkeen yhteiskäytöllä.  Kokeissa osoitettiin, että 29 % potilaista, joita oli lääkitty kahdella kemoterapialääkkeellä (gemcitabine ja capecitabine) oli elossa viisi vuotta diagnoosin jälkeen. Tutkijoiden mukaan uusi lääkintämalli voi kaksinkertaistaa yli 5 vuotta diagnoosin jälkeen selviävien haimasyöpää sairastavien määrän.

Tutkimusta johtanut professori John Neoptolemos Liverpoolin yliopistosta kertoi, että kyseinen tutkimus on yksi suurimmista läpimurroista haimasyövän hoidossa, sillä se antaa haimasyöpään sairastuneille lisää elinkuukausia ja jopa vuosia.

Mitkä tekijät altistavat syövälle?

Syövän vaaratekijät voidaan jakaa karkeasti seuraaviin luokkiin:

 1. biologiset tai sisäiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, periytyvät geenivirheet ja ihotyyppi
 2. ympäristön altisteet, kuten radon- ja UV-säteily sekä pienhiukkaset
 3. työperäiset vaaratekijät eli karsinogeenit, kuten monet kemikaalit, radioaktiiviset materiaalit ja asbesti
 4. elintapoihin liittyvät tekijät

Elintapoihin liittyviä, syöpää aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • tupakka
 • alkoholi
 • auringon ultraviolettisäteily
 • jotkut ravintotekijät (kuten nitriitit ja grillatessa syntyvät polyaromaattiset hiilivedyt)

Työ- ja elinympäristöön liittyviä syöpää aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • asbestikuidut
 • terva ja piki
 • monirenkaiset hiilivedyt (esim. bentsopyreeni)
 • eräät metalliyhdisteet
 • eräät muovikemikaalit (esim. vinyylikloridi)

Bakteerit ja virukset voivat altistaa syövälle:

 • Helicobacter pylori (helikobakteeri, joka aiheuttaa mahakatarria)
 • HBV, HCV (hepatiittiviruksia, jotka aiheuttavat maksatulehdusta)
 • HPV (human papilloma virus, papilloomavirus, joka aiheuttaa muutoksia esim. kohdunkaulan soluissa)
 • EBV (Epstein-Barrin virus, herpesryhmän virus, joka aiheuttaa nielun imukudoksen tulehduksen)

Säteily voi aiheuttaa syöpää:

 • ionisoiva säteily (esim. röntgensäteily, maaperän radon)
 • ionisoimaton säteily (auringon ultraviolettisäteily)

Eräät lääkeaineet voivat altistaa syövälle:

 • tietyt solunsalpaajat
 • tietyt hormonit
 • immuunipuutostilaa aiheuttavat lääkkeet

5–10 prosentissa syöpätapauksista perinnöllisellä taipumuksella on suuri merkitys sairauden syntymisessä.

 

 

image_pdfimage_print
Ruokasota © Sami Raja-Halli 2014 Frontier Theme