Näkökulma: Auktoriteettien uskottavuus

Meillä on monenlaisia mielipiteitä. Osa mielipiteistä on järkeviä, osa ei. Monet mielipiteistämme perustuvat uskomuksiin, puutteellisiin tietoihin ja heuristiseen päättelyyn. Voimme perustella omia mielipiteitämme myös vetoamalla auktoriteetteihin.

Heuristiikka ( kreikan kielen ilmaisusta heureka, ”löysin”) on kognitiivisen psykologian määrittelemä epäformaali menetelmä ongelmanratkaisuun. Heuristiikkaa ovat esimerkiksi erilaiset nyrkkisäännöt, akateemiset arvaukset, intuitiiviset päätökset sekä niin sanottu ”maalaisjärki”. Heuristiikassa on kyse valmiiden, etukäteen mietittyjen tai hankittujen ratkaisumallien soveltamisesta ongelmanratkaisussa. – Wikipedia

Auktoriteetteihin on helppo uskoa. He tuntevat oman alansa asioita riittävästi muodostaakseen valistuneita tietoon perustuvia mielipiteitä. Yleensä asiantuntijat ymmärtävät käsiteltävän aiheen ympärillä tehtyä tutkimustyötä. He ovat myös voineet osallistua oman alansa tutkimuksiin. Se antaa pätevyyttä ja uskottavuutta.

Aina näin ei ole. Jotkut esiintyvät alan asiantuntijoina, vaikka eivät sellaisia ole (minäkin). Toiset tavoittelevat taloudellista hyötyä tai mainetta. Nimeen liitetyt oppiarvot eivät todista asian syvästä ymmärryksestä, jos käsiteltävä asia ei ole auktoriteetin omaa erityisalaa. Oppiarvot lisäävät kuitenkin auktoriteetin uskottavuutta.

Joskus mielipiteet ovat vain mielipiteitä. Myös auktoriteettien uskottavuus pitää voida kyseenalaistaa, jos heidän väitteensä osoittautuvat perättömiksi.

Rokotekriittiset tarvitsevat tuekseen tutkijoita: ihmisiä, joilla on lääketieteellistä kokemusta, kredibiliteettiä ja hienoja tutkintoja. Tällaiset henkilöt lisäävät rokotevastaisen liikkeen uskottavuutta. Tällaisia henkilöitä on olemassa.

Vaikka rokotevastaiset tiedemiehet sylkisivät suun täydeltä paskaa, kuten monet covid-skeptikot ja mRNA-rokotekriitikot tekevät, tutkinnot antavat lausunnoille haluttua uskottavuutta ja painoarvoa.

MRNA-vastaisen liikkeen siteeraamilla Robert Malonella ja Mike Yeadonilla on opillista ja tieteellistä uskottavuutta. Molemmat ovat tehneet merkittävän tieteellisen uran. He ovat päteviä ja toimivat varmasti hyvässä uskossa. Sitä ei voi kiistää.

Molemmat ovat esiintyneet Tucker Carlsonin ohjelmassa ja useissa rokotevastaisissa medioissa. He ovat jakaneet rokotevastaista sisältöä useilla sosiaalisen median alustoilla. Näin heistä on tullut kiinnostavia nimiä rokotevastaisessa narratiivissa.

Tämä teksti on käännetty ja kommentoitu Ernie Piperin kirjoittaman artikkelin innoittamana. Lainaan Piperin juttua, koska rokotevastainen disinformaastio on mielestäni vastenmielistä ja vaarallista.

Robert Malone

Väite: COVID-19-rokotteet tekevät SARS-CoV-2:sta vaarallisemman vasta-aineriippuvaisen tehostumisen (ADE) vuoksi – Robert Malone

COVID-19-rokotteet eivät ole osoittaneet merkkejä vasta-aineriippuvaisesta tehostumisesta (ADE) eläinkokeissa tai rokotetuilla ihmisillä. Päinvastoin, todisteet osoittavat, että rokotus vähentää infektioriskiä ja taudin vakavuutta.

Vasta-aineriippuvainen tehostus (ADE) on mekanismi, joka ilmenee, kun vasta-aineet eivät estä viruksen aiheuttamaa tartuntaa, vaan lisäävät viruksen kykyä tartuttaa soluja, mikä johtaa vakavampaan tautiin. Vaikka ADE oli huolenaihe COVID-19-rokotteen kehittämisen aikana, aiemmat tiedot antoivat tutkijoille mahdollisuuden minimoida tämä riski varhaisessa vaiheessa.

COVID-19-rokotteet eivät ole osoittaneet merkkejä vakavamman sairauden aiheuttamisesta eläinkokeissa, kliinisissä tutkimuksissa eivätkä rokotetuilla. Päinvastoin, kaikki FDA:n hyväksymät COVID-19-rokotteet ehkäisevät erittäin tehokkaasti vakavia sairauksia.

Väite: ”COVID-19-rokote pahentaa virusinfektiota enemmän kuin mitä tapahtuisi ilman rokotusta; rokotettujen virus-tiitterit ovat korkeammat kuin rokottamattomilla”

Useat tutkimukset osoittavat, että ihmisillä, jotka sairastuvat koronainfektioon Pfizer-BioNTechin COVID-19-rokotteen saamisen jälkeen, on yleensä pienempi viruskuorma kuin rokottamattomilla. Uudet tiedot viittaavat siihen, että viruspitoisuudet rokotetuilla henkilöillä, jotka saavat deltavariantin, voivat olla yhtä korkeita kuin rokottamattomilla, mutta eivät korkeammat kuin rokottamattomilla, kuten Malone väitti. Nämä tiedot viittaavat siihen, että jotkut rokotetut henkilöt, jotka saavat tartunnan, voivat välittää viruksen muille.

Logicallyn Ernie Piper haastatteli Robert Malonea puhelimitse ja keskusteli sähköpostitse Mike Yeadonin kanssa.

Robert Malonella on biologian maisterin ja tohtorin tutkinnot. Hän on työskennellyt tutkijana ja konsulttina mm. kehitysmaissa ebola- ja zika-epidemioihin liittyvissä rokotehankkeissa. hän on johtanut omaa konsultointiyritystään noin 20 vuoden ajan.

Malonen CV:n mukaan hän tutkii nykyään suositun närästyslääkkeen käyttöä COVID-19-hoitona. Viime vuonna julkaistun Associated Press-artikkelin mukaan tutkimustulokset ovat olleet heikkoja, eikä hanke ole sanottavasti edistynyt.

Malonen uskottavuus rokotevastaisissa piireissä perustuu siihen, että hän kutsuu itseään mRNA-rokotteiden keksijäksi. Väite on samalla tavalla liioittelua, kuin että polttomoottoreiden kehitykseen osallistunut heppu väittäisi keksineensä avaruuslennot mahdollistavan rakettimoottorin. Tietenkin hän saattoi olla osa tutkimusta, joka johti läpimurtoon. Mutta,..

Malone ei ollut ainoa mRNA:n parissa työskennellyt henkilö. Hän ei myöskään ollut ainoa, jolla oli idea mRNA-menetelmään perustuvasta rokotteesta. Malone ei ole työskennellyt mRNA-tutkimuksen parissa 30 vuoteen. Malone ei keksinyt mRNA-rokotetta.

Malone väittää, että hänen CV:ssä on ollut lause ”mRNA -rokotteiden keksijä” vuosien ajan, mutta hänen LinkedIn -sivunsa arkistoitu versio vuodelta 2010 ei sisällä tätä lausetta. Sen sijaan hän väittää, että hänet ”tunnetaan yhtenä DNA -rokotuksen alkuperäisistä keksijöistä”. Malonen verkkosivun arkistot paljastavat, että hän lisäsi sivuilleen ”mRNA -rokotteen keksijä” -välilehden joskus alkuvuodesta 2021.

”En keksinyt näitä rokotteita”, hän sanoi haastattelussa Ernie Piperille. ”Keksin rokotealustan ja konseptin. En ole keksinyt näitä erityisiä (mRNA) rokotteita.”

Vuonna 1989 postdoc -biologian opiskelijana hän työskenteli kahdessa laboratorioss: tohtori Inder Verman johdolla Salk -instituutissa ja tohtori Phil Felgnerin alaisuudessa biotekniikkayhtiö Vicalissa. Hänen nimensä on useissa patenteissa Felgnerin ja muutaman postdoc-opiskelijan rinnalla.

Kun Ernie Piper painosti Malonea siitä, kuinka hän voi väittää olevansa mRNA -rokotteen keksijä, jos hän jakaa patenttinsa muiden ihmisten kanssa, hän syytti kavereitaan varkaudesta.

”Phil on yrittänyt varastaa kunniaa siitä, mitä olen tehnyt koko urani ajan”, Malone kertoi Piperille.
Felgner ei kuitenkaan väitä keksineensä mRNA -rokotetta. Puhelimessa Felgner teki Logicallyn toimittajalle selväksi, että mRNA-tekniikan kehittäminen oli vuosikymmeniä kestävä prosessi, johon hänen tiiminsä osallistui ja että Malone oli yksi lahjakkaassa tutkijaryhmässä Felgnerin johdolla työskennelleistä tutkijoista.

Myöhemmin Malone puhui itsensä pussiin ja näytti vahvistavan Felgnerin kertomuksen vuosikymmeniä kestäneestä prosessista.

”He eivät hyödyntäneet tutkimustani. Näin tiede toimii. Se rakentuu aiempien tutkimusten päälle”, Malone sanoi. ”Pieter Cullisin työ UBC:ssä on todella mahdollistanut tämän sukupolven rokotteiden kehittämisen, ja hän on työskennellyt tämän parissa 40 vuotta.”

Tuntuu oudolta, että Malone kertoo keksineensä mRNA-rokotteen, vaikka väittää sitä hyvin vaaralliseksi. Tämä hämmentävä seikka saa hieman valoa, kun keskustelemme tohtori Katalin Karikósta, joka työskenteli yhdessä tri Drew Weissmanin kanssa kehittääkseen Pfizerin rokotteen.

Malone jakoi Piperille sähköpostiviestejä vaimonsa, Karikón ja itsensä välillä. Tämän vuoden maaliskuussa Malonen vaimo tohtori Jill Glasspool lähetti Karikólle artikkelin New England Journal of Medicine -lehdessä syyttäen häntä Malonen poistamisesta historiasta. (Artikkelin ovat kirjoittaneet tohtori Angela Desmond ja tohtori Paul Offit.)

Karikó vastasi Jill Glasspoolille tunnustavansa Malonen ja erityisesti Felgneria tutkimustyön ansiot ja mainitsee heidät tutkimuspaperissaan jopa kiittäen Malonea. Karikó sanoi, että ensimmäisenä mRNA -rokotteita käytti ryhmä ranskalaisia tutkijoita, jotka työskentelivät influenssan parissa 90-luvun alussa.

Sähköpostiviestittely jatkui kesäkuuhun asti, jolloin Karikó lopulta pyysi molempia lopettamaan ”uhkaavien kirjeiden” lähettämisen.

Malone väitti, että Karikó ”ei ollut se, joka kehitti kyseisen rokotteen”, vaan ”sijoitettiin siihen asemaan”. Jos katsot kaikkia käsikirjoituksia, jotka liittyvät kyseiseen rokotteeseen, Malone sanoi, ”hän ei ole missään niistä.”

Karikó ja Weissman jakavat kaksi patenttia mRNA-menetelmän saamiseksi ei-immunogeeniseksi, mikä oli innovaatio, joka mahdollisti mRNA-rokotuksen kehittämisen.

Malone myöntää saaneensa Moderna -rokotteen itse, mutta sanoo ottaneensa sen, koska hän kärsi pitkästä koronaviruksesta, ja tuolloin saadut tiedot osoittivat sen parantavan hoitoennustetta. Hän sanoi myös, että hänen ja hänen vaimonsa oli matkustettava, mikä teki rokotuksen tarpeelliseksi.

Mike Yeadon

Väite: Yeadon sanoo, että hänen ”suosikkivalheensa” on, että oireettomat ihmiset voivat levittää viruksia ja lisää: ”sellaista ei tapahdu.”

Yhdysvaltojen tautien torjunta- ja ehkäisykeskuksen (CDC) raportti arvioi tämän vuoden maaliskuussa, että 50% COVID-19-tartunnasta tapahtuu ennen kuin ihmisille kehittyy oireita, kun taas 30% tartunnan saaneista pysyy oireettomina.

Tammikuussa 2021 JAMA Network -lehdessä julkaistu raportti arvioi, että 59% COVID-19-tartunnoista voi johtua oireettomista tartunnan levittäjistä. Meedan’s Health Deskin asiantuntijat korostivat, että oireettomat ihmiset voivat levittää COVID-19-tautia ja heillä voi olla suunnilleen sama määrä viruksia kuin ihmisillä, joilla on oireita.

Väite: Yeadon väittää, että koronavariantit eivät tartuta infektion tai rokotteen immunisoimia.

Meedan Health Deskin asiantuntijat sanoivat, että väite ei ole totta. Vaikka on syytä olla optimistisia siitä, että sairastetun infektion ja/tai rokotteiden antama immuniteetti suojaa hyvin varianteilta, viruksen mutaatiot voivat vähentää rokotusten ja sairastetun infektion antamaa suojaa.

Kliiniset tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi Pfizer/BioNTech-rokote ehkäisee 95% tehokkaasti COVID-19-infektioita (tässä). Qatarissa tehty tutkimus osoitti, että rokotteen teho saattaa olla vain noin 75% Etelä -Afrikan varianttia vastaan (tässä).

Tohtori Mike Yeadonin uskottavuus perustuu siihen, että hän on entinen Pfizerin tutkija. Hän on koulutukseltaan farmakologian tohtori. Yeadon on työskennellyt lääketeollisuudessa 35 vuotta. Näistä 16 vuotta hän työskenteli Pfizerin palveluksessa ja kuusi vuotta perustamassaan startup -yrityksessä Ziarcossa, jonka hän myi satojen miljoonien puntien hintaan.

Tri Mike Yeadon ei ole koskaan työskennellyt rokotteiden parissa. Viime vuoden toukokuusta lähtien Yeadon on syyttänyt hallitusta rikoksista ja rikosten peittelystä.

Yeadon ja rokotevastainen saksalaislääkäri Wulfgang Wodarg jättivät EU:lle vetoomuksen, jossa he vaativat rokotusten lopettamista, koska rokotteet heidän mukaansa vahingoittavat hedelmällisyyttä.

Del Bigtreen podcastille antamansa haastattelun mukaan Yeadon asetti itselleen vaativan aikataulun.
Hän kirjoitti lehdistötiedotteen, jossa hän ilmoitti olevansa eläkkeellä oleva Pfizer-lääkäri, joka halusi kertoa rokotteen vaaroista ja pandemian ”kahdeksasta suuresta valheesta”. Yeadon palkkasi PR -yrityksen (on epäselvää minkä) ja väitti, että hänen lehdistötiedotteensa on lähetetty tuhansille jakelijoille. Jakelijat, joille lehdistötiedote jaettiin, olivat rokotevastaisia vaikuttajia.

Yeadon väittää muun muassa, että:

1) COVID-19 ei ole vaarallinen
2) yhteiskunnan sulkutoimet eivät toimi
3) PCR -testit ovat epäluotettavia
4) rokotteet ovat tappavampia kuin COVID-19
5) hallitus haluaa varastaa vapautesi ja edistää kansainvälistä agendaa
6) mRNA-rokotus tekee hedelmättömäksi

Yeadon kertoo, että hän haluaa vain paljastaa valheet.

Kun Piper lähestyi Yeadonia sähköpostitse, tämä riehaantui: ”Onko sinulla 40 vuoden koulutus ja kokemus biotieteen aloilla, jotka liittyvät tähän maailmanlaajuiseen petokseen? Vastaus on ei. Sinulla ei näytä olevan edes luonnontieteiden peruskoulutusta. Miksi sitten osallistut tieteellisiin asioihin?”

Piper kirjoittaa, että hänellä ei ole 40 vuoden kokemusta maailmanlaajuisiin petoksiin liittyvien biotieteen aloilta ja että hän on vain toimittaja. Yeadon on lääkevalmistaja, jolla on runsaasti kokemusta. Yeadon sivuuttaa sen, että maailmassa on tuhansia yhtä kokeneita lääkäreitä, tutkijoita ja asiantuntijoita kuin hän, jotka eivät jaa Yeadonin näkemyksiä.

Del Bigtreen podcastissa Yeadon väitti, että tulevat rokotetehosteet ”voivat sisältää geenisekvenssin, joka on suunniteltu tappamaan sinut”.

Yeadonin nimissä olevalla Telegram-tilillä on jaettu väitteitä, joiden mukaan rokotukset ovat vaarallisia, koska ne aiheuttavat magneettisuutta.

Yeadon jättää myös huomiotta niiden ihmisten asiantuntemuksen, joiden kanssa hän työskenteli. Reuters kertoi, että hänen entiset kollegansa olivat lähettäneet hänelle kirjeen, jossa he sanoivat olevansa huolissaan hänen äskettäisestä muutoksestaan ja ettei hän ollut se mies, jonka he tunsivat.

”Olin erittäin pettynyt entisten kollegoiden kirjeeseen”, Yeadon kertoi Piperille. ”Luulin, että olin palkannut ja työskennellyt älykkäämpien ihmisten kanssa kuin he olivat. Luulin työskennelleeni ihmisten kanssa, joilla on vahvemmat eettiset säännöt. Olin väärässä yhdessä tai molemmissa kohdissa.”

Myöhemmin Yeadon antoi ymmärtää, että lääketeollisuudesta oli tullut syvästi korruptoitunutta. Yeadon kertoo, ettei hänellä ole eturistiriitoja eikä mitään voitettavaa, koska hän on rikas Ziarcon myynnistä. Yeadon käyttää omaisuuttaan vaikuttaakseen politiikkaan. Hän kertoo käyttävänsä paljon rahaa yhdysvaltalaisten poliitikkojen ja vaikuttajien tukemiseen.

Lopuksi: Yeadon on ostanut tontin Tansaniasta, jonne hän aikoo luoda yhteisön nimeltä ”Liberty Places” rokottamattomille ja kasvosuojia käyttämättömille ihmisille.

”Moderni maailma loppuu. Todellakin se on jo loppunut monissa maissa. Voi tulla aika, jolloin elämä kaukana kehittyneistä kaupunkisivilisaatioista on turvallisin vaihtoehto. Olemme niin riippuvaisia kaiken oikea-aikaisista toimituksista. Ajattele, jos järjestelmä horjuisi, kuinka selviäisit? Entä jos, kuten kaikki odotamme, otamme käyttöön rokotepassit ja vaadimme rokotepassin päästäksemme supermarkettiin?

Etäinen yksinkertainen ja kaukana yhteiskunnan verkoista oleva sijainti olisi silloin paljon turvallisempi kuin urbaani maailma.

Vapauteen perustuvaa yhteisöä Tansaniaan suunnitteleva Yeadon kieltäytyi kommentoimasta Tansanian surkeaa ihmisoikeustilannetta.

Kukaan ei eksy koronasalaliittoon, koska on paha, julma tai turmeltunut. Ihmiset toimivat yleensä hyvässä uskossa  parhaiden aikomusten mukaan: he ovat huolissaan terveydestä, hyvinvoinnista tai hallituksen toimista.

Kun COVID-aktivistit sanovat, että heidän ainoa motivaationsa on puhua totta, Piper kertoo uskovansa heitä. Mutta kun tiedemies sanoo saman, se tekee hänestä vähemmän uskottavan. Tämä johtuu siitä, että tiedemiehet tietävät, kuinka vaikeaa on löytää totuus, ja he tietävät, millaista tukea tutkimustyö vaatii kollegoilta, ohjaajilta ja instituutioilta. Juuri sellaista tukea, jota Yeadon ja Malone eivät enää usko tarvitsevansa.

https://www.logically.ai/articles/scientists-vs-science-interviews-with-mike-yeadon-and-robert-malone

image_pdfimage_print
Secured By miniOrange